dlo ren vandskade

Er uheldet ude og du er så uheldig at have vand i kælder eller bolig pga. skybrud, sprængte rør, utæt eller defekte kloakrør så er det vigtigt du hurtig får udbedret skaden.Når du kontakter os vil vi prøve at danne os et overblik over situationen ud fra de informationer du giver os.
Her efter rykker vi hurtigt ud og sørger for at vand fjernes og affugtningen sættes i gang.
Vi kan ligeledes stå for rengøringen og oprydningen efter en skade.

Med hensyn til fugt i boligen skal du være opmærksom på at fugt kan danne grundlagt for skimmel. Derfor skal fugtproblemer generelt tages alvorligt så man undgår et sundhedsskadeligt indeklima.

Kontakt os og hør nærmere på 6019 1550.